NTP AS

EMAIL US AT sales@ntp-as.no
CALL US NOW +47 69 38 30 00
DOWNLOAD BROCHURE

Varsel markører

MARKØRER FOR HØYSPENTLINJE

PRODUKT
MARKØRER FOR HØYSPENTLINJE

Fly markører blir brukt som en visuell merking av høyspentlinjer som er strukket over fjorder, daler og elver, eller generelt overalt hvor det er nødvendig å gjøre høyspentlinjene synlig for fly og helikopter. Fly markørene er festet til jordlinen eller til faselederen, hvor jordlinen eller faselederen alltid er det høyeste punkt.

I Norge, er merking av luftfartshindre detaljert spesifisert av forskrift “FOR-2014-07-15-980”. Fly markører må være synlig i dagslys med en minimum distanse på 1500 meter fra alle vinkler. Spesifikke krav gjelder for dimensjonen og avstanden mellom fly markørene. Alle fly markørene må ha reflekterende overflate.

NTP Products AS produserer og leverer, etter norsk forskrift, fly markører. Våre fly markører består av to elliptisk formede deler, laget av UV og ozonbestandig polyetylen som er festet til ledningen med spesial klemme av aluminium. Det brukes syrefaste stålbolter, med muttere og skiver til å sikre klemmene og fly markøren til ledningen. Designen, formen og stivheten til fly markøren forhindrer akustisk støy og vibrasjonsproblemer under hele levetiden til høyspentlinjen. Den elliptiske fasongen har også en is-knusende funksjon, dersom fastfrosset is på linjen skulle løsne og skli mot fly markøren. Fly markørene til NTP Products AS har blitt brukt i mer enn 45 år, i det norske overføringsnettet.

TYPISKE TEKNISKE EGENSKAPER

Elliptisk design produsert av fluoriserende polyetylen med reflekterende overflate

Klemme i hver ende

Fly markørene blir levert med vernespiral for spesifikke linjediameter

NTP Products art nr. A30060 xx (xx = linje diameter inklusiv vernespiral)
Farge: Signal oransje RAL 2010, UV og ozonbestandig polyetylen.
Reflekterende overflate: 3M reflekterende tape DG4081 fluoriserende gul.
Dreneringshull som forhindrer oppsamling av fukt/vann på innsiden av markøren.
Til installasjon på alle typer linjer. Vi anbefaler å installere fly markøren på vernespiral.
Dimensjon på fly markøren: L x W = 1800×1000 mm
Vekt: 45,5kg
Individuelt pakket: L x W x H =1200x1000x1750 mm / 75kg i ramme og pall